Leverans och återbetalning

KUNDER kommer att ha rätt att avstå från avtalet, utan berättigad orsak, inom en period av 14kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av kontraktet och början av de avtalade varornaeller tjänsten. För att göra detta bör formuläret som är tillgängligt för detta ändamål på 24Seven-webbplatsen (www.24seven.tech) fyllas i och returneras.
Den resulterande återbetalningen till KUNDEN kommer att behandlas inom 30 kalenderdagar från den dag då begäran om återbetalning mottas eller, i tillämpliga fall, från det datum då den returnerade hårdvaran mottas av 24Seven.

Följande kostnader återbetalas inte:

: Om en kund redan har använt tjänsterna som installation, konfiguration och inledande inställningstjänster, kommer återbetalning att ges innan avståendet och återbetalningsbegäran.

: Den fulla kostnaden för den förflutna andelen tid som utnyttjades mellan kontraktets början ochbegäran om undantag. I detta avseende kommer detta att förstås som den tid som har gått och den tid under vilken KUNDEN skulle ha haft tillgång till support tjänsten, oavsett om de använde detta eller inte.

KUNDEN bör tillhandahålla fjärråtkomst till teamet för att återbetala hela beloppet till
återställningspunkten som gjordes före de initiala tjänsterna, om KUNDEN misslyckas med att
tillhandahålla åtkomst eller ta bort återställningspunkten kommer återbetalning att tillhandahållas innan
avståendet och återbetalningen.”