Ansvarsfriskrivning

KUNDEN Håller uttryckligen med om att användningen av tjänsten sker på kundens enda risk. TJÄNSTEN LEVERAS PÅ EN ”SOM ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG” GRUND. 24 SEVENS UTTRYCKLIGT
AVSLUTANDE ALLA GARANTIER AV NÅGON SIN, VARA UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
GODKÄNNAS FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH inklusive. 24SEVENS GÖR INGEN GARANTI ATT TJÄNSTEN VILL MÖTA KUNDENS KRAV ELLER ATT TJÄNSTEN kommer att vara intrång, tid, säker eller
felfri; ELLER GÖR 24SEVENS INGEN GARANTI FÖR RESULTATEN SOM KAN FÅ ATT ANVÄNDAS AV TJÄNSTEN ELLER FÖR AKTÖREN ELLER PÅLITLIGHETEN FÖR ALLA UPPLYSNINGAR FÖR TJÄNSTEN.
KUNDEN FÖRSTÅR ​​OCH AVTALA ATT NÅGOT MATERIAL OCH / ELLER DATA Hämtas eller på annat sätt erhålls genom att användningen av tjänsten görs på kundens egna diskretion och risk och att kunden
kommer att bli ensamt ansvariga för något fel på felaktiga skador FRÅN NEDLADDNINGEN AV LIKA MATERIAL OCH / ELLER DATA. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, VAD MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT,
FÅTT AV KUNDEN FRÅN 24 SEVENS ELLER FÖR TJÄNSTEN SKALL SKAPA ALLA GARANTIER INTE UTTRYCKLIGT GÖRA HÄR. NÅGRA JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTESLUTNING AV VISSA
GARANTIER, SÅ NÅGRA AV UTVECKLANDE UTSKRIFTER KAN INTE VARA GÄLLANDE FÖR VARJE KUND. DET ÄR KUNDENS ANSVAR OM ATT SÄKRA UPP ALL DATA PÅ DATORER OCH ANDRA
ENHETER; 24SEVENS kommer inte att bli ansvariga för förlust av någon kunddata.

ANSVARSBEGRÄNSNING. 24SEVENS ska inte ansvara för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller konsekventa skador, RESULTAT FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA
TJÄNSTEN ELLER FÖR KOSTNADER FÖR UPPFÖRANDE AV SUBSTITUT VAROR OCH TJÄNSTER ELLER RESULTAT FRÅN GOODS ELLER SERVICE MEDdelanden som mottagits eller transaktioner som
antecknats genom tjänsten eller resultat från obehörig tillgång till eller ändring av kundens överföringar eller data, inklusive men inte begränsat till, skador för förlust av lönsamhet, ANVÄNDNING, DATA ELLER
ANDRA EVINNERLIGA MÖJLIGHETER FÖR SÅDA SKADOR. Vissa JURISDIKTIONER LÅTER INTE

BEGRÄNSNINGEN ELLER UTSKRIVNING AV ANSVAR FÖR ALLMÄNNA ELLER FÖLJ SKADOR SÅ Vissa
av ovanstående begränsningar kanske inte är tillämpliga på varje kund.
Det är Kundens ansvar att säkerhetskopiera programvaran och data som lagras på Kundens datorer, hårddisk (ar) och / eller på andra lagringsenheter som Kunden kan ha, och 24SEVEN ska inte ansvara för
någon förlust vid någon tidpunkt , ändring eller korruption av programvara, data eller filer. 24SEVENs är inte ansvariga på något sätt för skador som uppstår från någon del, utrustning, kringutrustning,
programvara eller annan produkt som tillhandahålls till kunden av 24SEVENs. Trots något annat motsatt språk, kommer 24SEVENs maximala ansvar gentemot kund som härrör från eller är relaterat till 24SEVEN
enligt detta avtal begränsat till de summor som kunden betalar till 24SEVEN enligt detta avtal under detre månaderna före den tid då talan orsakade.”