Servicevillkor

De nuvarande avtalsvillkoren gäller för tillhandahållande av tjänster och leverans av
varor som beskrivs här och erbjuds av HM CLOUD SERVICES LLC, (nedan, 24Seven) och med registrerad
affärsadress på SHAMS, Sharjah, Förenade Arabemiraten, till enskilda och
juridiska personer (härefter KUND) som uttrycker en önskan att avtala tjänster som beskrivs inom
gällande avtalsvillkor.
Godkännandet av gällande avtalsvillkor innebär att ett kontrakt skapas
mellan 24Seven och KUND, där den senare bekräftar att de har tillräckligt
och full juridisk förmåga att ingå nämnda kontrakt.

KONTRAKTETS/ TJÄNSTENS INNEHÅLL Genom att acceptera det aktuella kontraktet överensstämmer
man att 24Seven kommer att tillhandahålla tjänsterna och / eller leveransen av varor som kontrakterats
av KUNDEN, bland de som beskrivs nedan, och KUNDEN kommer att uppfylla de avgifter som beskrivs
för var och en av dessa:
1.0 Installation, konfiguration och initial rengöring.
Denna tjänst tillhandahålls och krävs före fjärrteknisk support tjänst och säkerhetslösningar för enheter
som är anslutna till internet och till WFH-tjänsten (individer och företagare) och inkluderar:
1.1 – Genomföra ett professionellt systemtest för att identifiera och eliminera potentiella skadliga filer och
operativa oegentligheter samt reparera följande.

1,2. – Installation och konfiguration av mjukvarulicenser som ingår i den upphandlade tjänsten.
1.3 – Systemkonfiguration och optimering.
1.4 – Denna tjänst debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland:
99 euro
Avgifterna som nämns ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt som
kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med gällande bestämmelser i tjänsteleverantörens
land. Dessa skatter betalas av KUNDEN i förväg om inget annat avtal har ingåtts.
2.0 Fjärrteknisk service
Denna tjänst kommer att inkludera de tjänster som beskrivs nedan, beroende på vilken typ av plan som
tas ut: 2.1. Silverplan:
● Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer:
○ Öppettider från måndag till fredag 10.00 till 18.00.
○ 2 timmar per månad från det tekniska teamet.
○ Svar samma dag som begäran görs.
● 24Seven Security Software ingår för prenumerationsperioden.
● 24Seven IntelliGuard programvara ingår för prenumerationsperioden.

Denna tjänst debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och
kontraktets varaktighet:
MÅNADER EUR
6 247
15 397
36 547
60 697
2,2. Premium Plus-plan:
● Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer:
○ Öppettider från måndag till fredag 8 till 21.
○ 5 timmar per månad från det tekniska teamet.
○ Svar inom tre timmar efter mottagandet av begäran.
● Premium Antivirusprogram ingår för prenumerationsperioden.
● Premium-programvara inkluderad för prenumerationsperioden.
● Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.
● Uppdaterings garanti.
● Installation och avinstallation av programvara
● Uppdateringar och årligt PC-underhåll.
Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS bosättningsland och
kontraktets varaktighet:
Månader EUR
6 297
15 497
36 697
60 897
3.0 Beskrivning av stödplaner enligt beskrivningen.
Avgifterna för varje plan inkluderar priset för installation, konfiguration och initial rengöring.
De avgifter som beskrivs för varje plan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande
skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider och i enlighet med gällande lagstiftning i
tjänsteleverantörens land.

Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inte ett annat avtal inges med KUNDEN. 24Seven kan
använda sitt godtycke för att tillåta KUND att betala avgifterna i ett antal avbetalningar, vars antal och
belopp beror på det totala priset för den upphandlade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande
månatlig betalning att ställas upp tills den totala avgiften för den upphandlade tjänsten har betalats enligt
en betalningskalender som anges av 24Seven inom kontraktet. Under denna förutsättning, och i
händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan
den stödplan som ursprungligen ingåtts nedgraderas, i typ och / eller varaktighet, till en lägre prisplan
som överensstämmer med betalningen av KUND av den fulla avgiften hittills i enlighet med pristabellen
som beskrivs ovan.
KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och / eller typen av deras kontrakterade stödplan genom att
betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.
Support tjänsten förnyas inte automatiskt när prenumerationen har avslutats. Medan kontraktet är i kraft
kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en
annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.
Det fastställs att det tekniska teamet på 24Seven endast kommer att kunna ge hjälp och support till
KUNDENs baserat problem relaterade till programvaran på KUNDENs enheter, men inte för dem som är
relaterade till hårdvara eller materialelement, för vilka de bara kommer att kunna att ge
rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.
4.0 Jobba hemifrån (WFH-individer och företagare).
Denna tjänst kommer att inkludera funktionerna som beskrivs nedan:
● Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer:
○ Öppettider är 24 timmar om dygnet från måndag till söndag.
○ Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet (policy för rättvis användning).
○ Omedelbart svar vid mottagande av begäran.
● Premium Antivirus ingår för prenumerationsperioden.
● Premium PC Privacy Shield ingår för prenumerationsperioden.
● Premium Identity Theft Preventer ingår för prenumerationsperioden.
Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS bosättningsland och
kontraktets varaktighet:
Månader EUR
6 347
15 597
36 847
60 997
Ovanstående priser inkluderar kostnaderna för installation, konfiguration och initial rengöring.
De avgifter som beskrivs ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt
som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i
tjänsteleverantörens land.
Avgifterna kommer att betalas i förväg om inget annat avtal inges med KUNDEN. 24Seven kan använda
sitt godtycke för att tillåta KUND att betala avgifterna i ett antal avbetalningar, vars antal och belopp
beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig
betalning att ställas upp tills den totala avgiften för den upphandlade tjänsten har betalats enligt en
betalningskalender som anges av 24Seven inom kontraktet. Under denna förutsättning, och i händelse
av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den
stödplan som ursprungligen ingåtts nedgraderas, i typ och / eller varaktighet, till en lägre prisplan som
överensstämmer med betalningen av KUND av den fulla avgiften hittills i enlighet med pristabellen som
beskrivs ovan.
KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och / eller typen av deras kontrakterade stödplan genom att
betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.
Denna tjänst kommer att vara under en, två eller tre års varaktighet, beroende på kontraktets längd.
När ettårs abonnemanget har upphört kommer det att förnyas automatiskt för perioden på ett år, såvida
inte KUNDEN, dagen innan förnyelsen, anger att de inte vill att det ska förnyas.
Medan kontraktet är i kraft kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna
tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.

Det fastställs att det tekniska teamet på 24Seven endast kommer att kunna ge hjälp och support till
KUNDENs baserat problem relaterade till programvaran på KUNDENs enheter, men inte för dem som är
relaterade till hårdvara eller materialelement, för vilka de bara kommer att kunna att ge
rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.
* Rättvis användning
(Förhållanden med rättvis användning och stridighet Rätt användningsprinciper begränsar
användningen av WFH-kunder genom att begränsa deras maximala support timmar med 8 timmar vecka)