En del av dagens ”Nya Normala är anställda som lägger mer tid på att arbeta hemifrån. Utmaningen för små och medelstora företag och entreprenörer är att ge sina anställda tillräckligt stöd. Vårt team är alltid till hands för att göra den processen smidig och huvud värkfri”